Taimikonhoito

Taimikonhoito

Taimikonhoidon tavoitteena on pitää  kasvatettavien puiden kasvuolosuhteet suotuisina. Taimikonhoidossa puuston kehitystä ohjataan taloudellisesti arvokkaisiin puulajeihin  ja -yksilöinhin poistamalla huonolaatuiset ja vähempiarvoiset taimet. Samalla ylitiheät kohdat harvennetaan  oikeaan kasvatustiheyteen.

Kuusen ja männyn taimikoissa suurin uhka on joutua nopeampikasvuisemman lehtipuuston tukahduttamaksi. Koivun taimikoissa suurin uhka on liian tiheänä kasvaminen ja siitä johtuva riukuuntuminen ja latvusten elinvoiman heikentyminen.

Ajankohta

Kuusen taimikossa taimikonhoito on yleensä ajankohtaista puuston ollessa 3-4 metristä, männyllä taimikon ollessa 5-7 metristä ja koivulla taimikon ollessa 4-8 metristä. Etenkin männyllä taimikko on edullista kasvattaa melko tiheänä taimikonhoitoon asti, jotta puuston laatu pysyy hyvänä.

Toteutus

Taimikonhoito toteutetaa metsurityönä raivaussalla. Taimikonhoito sopii metsänomistajan itsensä tehtäväksi etenkin helpommissa taimikoissa.  Työn valmistuttua sen kustannuksiin on mahdollista saada useimmiten  kemera-tukea valtiolta.

Video raivaussahan käytöstä