Taimikon perkaus

Taimikon perkaus

Perkaus on nuoren taimikon hoitotoimenpide, jossa raivataan maahan kasvatettavan puulajin kehitystä haittaava lehtipuuvesakko. Siksi sitä kutsutaan myös vesakontorjunnaksi. Perkaus estää kuusen ja männyn taimia tukahtumasta vesakkoon ja on siten usein tarpeellinen uudistamisen  varmistamiseksi. Perkaus on yleensä tarpeellinen rehevillä ja kosteilla kuusen ja männyn uudistusaloilla.

Ajankohta

Perkaus tehdään yleensä 1-2 metrisessä taimikossa. Hyvä yleisohje on, että haittaava vesakko ei saa kasvaa kuusen tai männyn taimia pdemmäksi. Kuusen uudistusaloilla perkaus on usein ajankohtainen jo 5 vuoden päästä istutuksesta. Rehevillä kasvupaikoilla perkaus on taloudellisesti kannattavaa tehdä riittävän ajoissa, sillä sen viivästyttäminen esim. 10 vuodella työkustannukset voivat kaksinkertaistua. Lisäksi taimien kasvu voi alentua pysyvästi. Perkaus on varsinaista taimikonhoitoa edeltävä toimenpide.

Toteutus

Taimikon perkaus on helpointa toteutetaa metsurityönä raivaussahalla. Taimikon perkaus sopii hyvin metsänomistajan itsensä tehtäväksi. Tällöin apuna voi käyttää raivaussahan lisäksi raivausveistä tai vesuria.

Video taimikon perkauksesta