metsäsuunnittelu

  • Nykymuotoinen metsäsuunnitelma ei palvele metsänomistajaa

    Metsäsuunnitelmat ovat metsänomistajille vaikeakäyttöisiä ja palvelevat paremmin metsäammattilaisten tarpeita. Uudistustyö on käynnissä. Metsäsuunnitelmia on metsäalalla perinteisesti pidetty tärkeinä käytännön työkaluina ja yksi Suomen metsäpolitiikan tavoite on lisätä niiden peittoa. Metsäsuunnitelma sisältää yhteiskunnan näkökulmasta paljon luotettavaa tietoa. Valtio myös tukee rahallisesti metsäsuunnitelmien tekoa. Hyvän tuotteen pitäisi myydä itsensä. Jos metsäsuunnitelma on vain reilulla kolmanneksella, voi epäillä, ettei tuote tyydytä asiakasta. Suunnitelma ei lisää oman metsän tuntemusta Etelä-Savon metsäkeskuksen viestintäpäällikkö Yrjö Niskasen mielestä nykymuotoinen metsäsuunnitelma ei palvele metsänomistajia vaan pikemminkin metsäammattilaisia. ...

    Posted at 18/01/2012 | By : | Categories : Blogi | 4 Comments