Metsään.fi

  • Mitä on metsävaratieto?

    Viime aikoina metsäalalla on puhuttu paljon metsävaratiedosta. Lyhyesti ilmaistuna metsävaratieto on paikkaan sidottua metsiä sekä niiden hoitoa ja käyttöä kuvaavaa tietoa. Käytännössä tämä tarkoittaa metsätila- ja omistakohtaisia tietoja mm.  puuston määristä. Metsävaratieto sisältää myös tiedot seuraavien viiden vuoden metsänhoitotarpeet ja hakkuumahdollisuudet. Suomen metsäkeskuksella on lakisääteinen tehtävä tuottaa ja ylläpitää metsävaratietoa. Ymmärrettävimmän kuvan metsävaratiedosta ja sen sisällöstä metsänomistaja saa varmaan Metsään.fi-sivustolta, jota Suomen metsäkeskus ylläpitää. Oman metsän metsävaratietoja metsänomistaja pääsee katselemaan vain maksullisen palvelun kautta. ...

    Posted at 07/02/2013 | By : | Categories : Blogi | 2 Comments