Blogi

Blogin tarkoitus on jakaa hyödyllistä tietoa ja vinkkejä metsänomistajille ja muille metsistä kiinnostuneille

Mitä on metsävaratieto?

Posted at 07/02/2013 | By : | Categories : Blogi | 2 Comments

Viime aikoina metsäalalla on puhuttu paljon metsävaratiedosta. Lyhyesti ilmaistuna metsävaratieto on paikkaan sidottua metsiä sekä niiden hoitoa ja käyttöä kuvaavaa tietoa. Käytännössä tämä tarkoittaa metsätila- ja omistakohtaisia tietoja mm.  puuston määristä. Metsävaratieto sisältää myös tiedot seuraavien viiden vuoden metsänhoitotarpeet ja hakkuumahdollisuudet.

Suomen metsäkeskuksella on lakisääteinen tehtävä tuottaa ja ylläpitää metsävaratietoa. Ymmärrettävimmän kuvan metsävaratiedosta ja sen sisällöstä metsänomistaja saa varmaan Metsään.fi-sivustolta, jota Suomen metsäkeskus ylläpitää. Oman metsän metsävaratietoja metsänomistaja pääsee katselemaan vain maksullisen palvelun kautta. Metsävaratietoa voidaan siirtää metsäkeskuksen järjestelmästä metsänomistajan luvalla muillekin toimijoille. Metsäkeskuksen metsävaratiedoissa saattaa olla virheitä, jotka aiheuttavat tarpeettoman tai väärän toimenpide-ehdotuksen.

Mitä uutta?

Metsäkeskus on tietysti kerännyt metsävaratietoa aiemminkin. Se on tehty ns. aluesuunnittelun yhteydessä. Uutta metsänomistajalle on nyt se, että metsävaratieto pyritään tuomaan myös ymmärrettävästi ja selkeästi metsänomistajan saataville. Yritys tähän suuntaan on juuri Metsään.fi-palvelu, jonka pyrkimyksenä on olla metsänomistajille helppokäyttöinen ja riittävän yksinkertainen. Aiemmin tämän suhteen on ollut ongelmia. Aiemmin metsävaratieto oli myös suunnattu pääasiassa metsäammattilaisten käyttöön ja jota metsäkeskus luovutti muiden ammattilaisten käyttöön pitkälti ilman omistajien erityistä suotumusta. Metsänomistaja itse sai käyttöönsä metsäkeskuksen keräämän tiedon vain tilaamalla  tilakohtaisen metsäsuunnitelman. Metsäsuunnitelma oli (ja on jatkossakin) metsävaratiedosta jalostettu ja metsänomistajan tarpeisiin paremmin räätälöity tuote.

Valtionavulla kehitetyn ja ylläpidettävän Metsään.fi-palvelun tarkoitus on perimmiltään herätellä passiivisempia metsänomistajia toimintaan. Palvelussa hoito- ja hakkuuehdotusten fokus on aivan lähivuosissa (0-5 v.) ja heti tehtävissä toimenpiteissä. Metsänomistajalle tulee ainakin tiedote postitse juuri kerätystä tuoreesta metsävaratiedosta (jos hän hän ei halua alkaa käyttää Metsään.fi-palvelua). Tietojen luovutuskäytännöt on nyt myös selkeytetty ja kirjattu lakiin.

Laajemmin ajateltuna metsävatiedon keruu ja jakaminen on yksi valtion metsäpoliittisista keinoista edistää metsätalouden harjoittamista ja saada metsänomistajat ja metsäammattilaiset kohtaamaan.  Itse metsäpalveluyrittäjänä olen ilahtunut pyrkimyksestä tehdä se puolueettomasti.

Comment

  • Bertie

    04/01/2015 at 18:37

    That’s an astute answer to a tricky qutsieon

  • Real

    10/04/2015 at 17:48

    It looks like it was a part that they had on hand for several other mdloes of machines, due to the fact that it had a secondary hole that we can only assume was for another model plus, it broke RIGHT on the connecting bits, which show that the area needed to be strengthened or that more likely the part was made for a machine with a lot less force being exerted on it which is why it failed.Also, your statement of It’s easy to make something on a 3d printer that is impossible to make. makes my brain hurt a LOT because if it is impossible it is impossible. If you say impossible to make otherwise’ but even that is a stretch as these are professional builders who have access to all the technology to make the best products available and clearly they did some corner cutting here.

Leave a Comment

Kirjoitettu kommentti tulee näkyviin heti. Pakolliset kentät merkitty *