Maastotarkastettu metsäsuunnitelma

Maastotarkastettu metsäsuunnitelma

Maastossa tehtävä metsäsuunnittelu takaa, että metsäsuunnitelman tiedot ovat luotettavia ja ajantasalla eikä suunnitelmassa ole virheellisiä toimenpide-ehdotuksia.  Pelkkästään toimistotyönä tehty metsäsuunnitelma ei voi tätä taata.

Seuraavassa on listattuna maastotarkastetun suunnitelman etuja:

  • Maastossa selviää paremmin puuston kasvukunto sekä mahdolliset tuhot, sairaudet tai ravinnehäiriöt
  • Maastossa voidaan arvioda luotettavammin puuston  laatua sekä tukki- ja kuituosuuksia, joka on oleellista puukaupassa
  • Maastossa voidaan arvioida luotettavammin kuvioiden korjuuolosuhteita, joka on oleellista puukaupassa
  • Maastossa eri vaihtoehtojen vertailu metsänomistajan kanssa on konkreettisempaa ja helpompaa
  • Maastokäynnin yhteydessä voidaan selvittää esim. hukassa olevat kiinteistörajat

Maastotarkastetun metsäsuunnitelman ansiosta metsänomistajan tietämys ja  päätöksenteko on luotettavalla pohjalla.