Metsänhoitopalvelut

Metsänhoito

Taloudellisesti kannattava metsänhoito perustuu oikea-aikaisiin ja laadukkaasti toteutettuihin metsänhoitotöihin. Metsän taimikkovaiheeseen ajoittuvilla hoitotoimenpiteillä on suuri merkitys koko metsän tulevan elinkaaren kannalta. Metsänhoitotöiden kustannukset saadaan pysymään kohtuullisina tekemällä ne riittävän ajoissa.

Alla olevat palvelut ovat vain esimerkkejä tarjoamistani palveluista. Palvelut on aina tarkoituksenmukaista räätälöidä tapauskohtaisesti vastaamaan metsänomistajan tarpeita.

Metsänomistaja voi parantaa metsätaloutensa kannattavuutta omalla työpanoksellaan. Opastan metsänomistajia kaikkien edellä mainittujen metsänhoitotöiden  itsenäiseen tekemiseen.