Kemera-tuki

Kemera-tuki

Yksityismetsänomistaja voi saada valtion rahoitustukea metsänparannukseen kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) perusteella. Tuki parantaa metsänhoidon kannattavuutta alentamalla metsänomistajan maksettavaksi jäävää osuutta. Tukea voi saada myös arvokkaiden elinympäristöjen säästämiseen ja metsäluonnonhoitoon. Tukien myöntämisestä vastaavat Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt. Tukimaksut saapuvat metsänomistajan tilille yleensä puolen vuoden sisällä hakemuksen jättämisestä.

Tukijärjestelmä on melko monimutkainen ja eri työlajeista maksettavan tuen määrä riippuu monesta eri tekijästä ja ehdosta. Seuraavassa on esitetty kaksi tyypillistä metsänhoitotyötä, johon voi saada tukea, sekä tuen määrä:

Taimikonhoito 185 €/ha. Ko. tukisumma on laskettu 2 hehtaarin taimikonhoitokohteelle, joka sijaitsee Pirkanmaalla ja joka on teetetty ulkopuolisella (ei siis metsänomistaja itse).  Lisäksi tilalla on ajantasalla oleva metsäsuunnitelma. Ko. tukisummassa on laskettu yhteen tuki itse työhön ja tuki toteutusselvityksen laadintaan v. 2013.

Nuoren metsän hoito 257 €/ha. Ko. tukisumma on laskettu 2 hehtaarin nuoren metsän hoidon kohteelle, joka sijaitsee Pirkanmaalla ja joka on teetetty ulkopuolisella (ei siis metsänomistaja itse).  Lisäksi tilalla on ajantasalla oleva metsäsuunnitelma. Ko. tukisummassa on laskettu yhteen tuki itse työhön ja tuki toteutusselvityksen laadintaan v. 2013.

Tuettaviin metsänparannustöihin, tukien määrään ja ehtoihin voi tutustua Metsävastaa.net sivuilta.

Metsäpalvelu Jukka Heiskanen laatii tarvittavat toteutusselvitykset ja hakee saatavissa olevat Kemera-tuet metsänomistajan puolesta tekemilleen metsänhoitotöille. Tuet ohjataan kokonaisuudessaan metsänomistajan tilille.

Videoita Kemera-tuesta