Hinnasto

Hinnasto

Metsänhoitotöiden hinta perustuu pääasiassa niiden tekemiseen kuluvaan aikaan. Esimerkiksi taimikonhoitoon  kuluva aika riippuu poistettavien puiden määrästä, koosta ja puulajista sekä muista taimikon maasto-olosuhteista.  Siksi hinnoille on annettu melko laaja vaihteluväli. Hinnat ovat hehtaarikohtaisia.  1 hehtaari ( ha ) = 100 metriä x 100 metriä.

Taimikon perkaus: 250-400 €/ha + alv 24 %

Taimikon hoito: 300-600 €/ha + alv 24 %

Nuoren metsän hoito: 400-800 €/ha + alv 24 %

Ennakkoraivaus: 200-350 €/ha + alv 24 %

Hinnoista ei ole vähennetty mahdollista Kemera-tukea, joka pienentää metsänomistajalle aiheutuvaa kustannusta. Metsäsuunnitelman ja muiden asiantuntiapalvelujen hinnat selviävät kevään ja kesän 2013 aikana.

Tarjouksen jättäminen

Töiden laskutus perustuu etukäteen tekemääni tarjoukseen. Tarjousta tehdessäni arvioin kokemukseeni perustuen kohteen ajanmenekin (yleensä maastossa kohteella).  Sen jälkeen annan metsänomistajalle sitovan hehtaarikohtaisen hinnnan ja edelleen sitovan hinnan koko työmaalle (pinta-alaan perustuen).  Hintaan ei lisätä tämän jälkeen enää mitään lisiä ( km-korvauksia yms. ).  Näin asiakas tietää jo päätöstä miettiessään, mitä työ tulisi maksamaan.