Heinän torjunta

Heinän torjunta

Rehevillä uudistusaloilla vastaistutetut taimet on vaarassa joutua heinän, horsmikon ja vatukon tukahduttamiksi ensimmäisten elinvuosien aikana. Tämä voidaan estää heinäntorjunnalla, joka tarkoittaa taimien kasvua haittaavien heinien kaatamista taimien välittömästä ympäristöstä. Tämä vähentää taimien kokemaa kasvukilpailua ja estää talvella heinien päälle kasautuvan lumen taittamasta hentoja taimia alleen.  Uudistusalan nopea maanmuokkaus ja istutus on usein tehokkainta heinäntorjuntaa, koska heinä yms. muu kasvusto ilmestyy avohakkuualalle yleensä pienellä viiveellä.

Ajankohta

Paras ajankohta heinäntorjunnalle on keskikesä, kun taimia haittaava kasvusto on saavuttanut täyden mittansa. Torjunnan tarve yleensä vaihtelee taimikon eri osissa, pahimmissa paikoissa se voidaan joutua tekemään kahdesti kesässä ja osalle sitä ei tarvita ollenkaan. Heinäntorjunta voidaan joutua uusimaan 2-3 kesänä istutuksesta.

Toteutus

Heinän ja horsman voi kaataa monin keinoin, esimerkiksi kumisaappaalla tallomalla matalaksi. Raivaussahan metallisella raivaus- tai ruohoterällä katkeavat samalla myös vatukko ja vesakko. Heinäntorjunta sopii hyvin metsänomistajan itsensä tehtäväksi.

Video heinän torjunnasta